Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2009 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
300/268/2007
z dnia 31.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
299/267/2007
z dnia 31.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
298/266/2007
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
297/265/2007
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
296/264/2007
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
295/263/2007
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
294/262/2007
z dnia 28.12.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
293/261/2007
z dnia 20.12.2007
w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
292/260/2007
z dnia 20.12.2007
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 279/247/2007 z dnia 12.12.2007 r. i zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
291/259/2007
z dnia 19.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
290/258/2007
z dnia 19.12.2007
w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym pracowników samorządowych
289/257/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
288/256/2007
z dnia 18.12.2007
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
287/255/2007
z dnia 17.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
286/254/2007
z dnia 17.12.2007
w sprawie inwentaryzacji rocznej
285/253/2007
z dnia 13.12.2007
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2008 roku
284/252/2007
z dnia 12.12.2007
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta nr 274/242/2007 z dnia 6.12.2007 r.
283/251/2007
z dnia 12.12.2007
w sprawie sprostowania zarządzenia burmistrza miasta nr 269/237/2007 z dnia 29.11.2007 r.
282/250/2007
z dnia 12.12.2007
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta nr 266/234/2007 z dnia 28.11.2007 r.
281/249/2007
z dnia 12.12.2007
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta nr 260/228/2007 z dnia 28.11.2007 r.
280/248/2007
z dnia 12.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
279/247/2007
z dnia 12.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
278/246/2007
z dnia 10.12.2007
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
277/245/2007
z dnia 7.12.2007
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej
276/244/2007
z dnia 7.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
275/243/2007
z dnia 6.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
274/242/2007
z dnia 6.12.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
273/241/2007
z dnia 5.12.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
272/240/2007
z dnia 4.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
271/239/2007
z dnia 4.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
270/238/2007
z dnia 3.12.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
269/237/2007
z dnia 29.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
268/236/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
267/235/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
266/234/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
265/233/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
264/232/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
263/231/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
262/230/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
261/229/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
260/228/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
259/227/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
258/226/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
257/225/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
256/224/2007
z dnia 28.11.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
255/223/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
254/222/2007
z dnia 27.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
253/221/2007
z dnia 26.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
252/220/2007
z dnia 23.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
251/219/2007
z dnia 23.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
250/218/2007
z dnia 19.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
249/217/2007
z dnia 19.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
248/216/2007
z dnia 14.11.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod chodnik przy ulicy Powstańców Śląskich
247/215/2007
z dnia 12.11.2007
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2008
246/214/2007
z dnia 12.11.2007
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
245/213/2007
z dnia 7.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
244/212/2007
z dnia 7.11.2007
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta nr 189/157/2007 z dnia 17.08.2007 r.
243/211/2007
z dnia 7.11.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
242/210/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 23/92/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku
241/209/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
240/208/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
239/207/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
238/206/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
237/205/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
236/204/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
235/203/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
234/202/2007
z dnia 30.10.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
233/201/2007
z dnia 26.10.2007
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta
232/200/2007
z dnia 26.10.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ulicę Polną
231/199/2007/B
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
231/199/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod projektowaną drogę łączącą ulicę Malinową z ulicą Gliwicką
230/198/2007/B
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
230/198/2007
z dnia 23.10.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Podgórnej
229/197/2007/B
z dnia 23.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
229/197/2007
z dnia 19.10.2007
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 214/182/2007 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku
228/196/2007
z dnia 19.10.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod przystanek autobusowy
227/195/2007
z dnia 18.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
226/194/2007
z dnia 15.10.2007
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
225/193/2007
z dnia 15.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
224/192/2007
z dnia 11.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
223/191/2007
z dnia 8.10.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
222/190/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
221/189/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
220/188/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
219/187/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
218/186/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
217/185/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
216/184/2007
z dnia 28.09.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
215/183/2007
z dnia 27.09.2007
w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
214/182/2007
z dnia 26.09.2007
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku
213/181/2007
z dnia 25.09.2007
w sprawie zamiany nieruchomości
212/180/2007
z dnia 20.09.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
211/179/2007
z dnia 20.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
210/178/2007
z dnia 19.09.2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Podgórnej
209/177/2007
z dnia 19.09.2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
208/176/2007
z dnia 17.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
207/175/2007
z dnia 17.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
206/174/2007
z dnia 13.09.2007
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Mikołowie
205/173/2007
z dnia 12.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
204/172/2007
z dnia 7.09.2007
w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa
203/171/2007
z dnia 5.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
202/170/2007
z dnia 5.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
201/169/2007
z dnia 5.09.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
200/168/2007
z dnia 31.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
199/167/2007
z dnia 31.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
198/166/2007
z dnia 31.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
197/165/2007
z dnia 31.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
196/164/2007
z dnia 31.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
195/163/2007
z dnia 31.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
194/162/2007
z dnia 29.08.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
193/161/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie określenia warunków wykorzystania, rozliczania i zwrotu dotacji celowej otrzymanej przez zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie, na realizację powierzonych zadań
192/160/2007
z dnia 28.08.2007
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2007 roku
191/159/2007
z dnia 24.08.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
190/158/2007
z dnia 23.08.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
189/157/2007
z dnia 17.08.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
188/156/2007
z dnia 16.08.2007
w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
187/155/2007
z dnia 16.08.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Słowiczą
186/154/2007
z dnia 14.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
185/153/2007
z dnia 14.08.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
184/152/2007
z dnia 6.08.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
183/151/2007
z dnia 6.08.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
182/150/2007
z dnia 2.08.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
181/149/2007
z dnia 31.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
180/148/2007
z dnia 31.07.2007
w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Mikołowa
179/147/2007
z dnia 27.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
178/146/2007
z dnia 24.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
177/145/2007
z dnia 23.07.2007
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
176/144/2007
z dnia 23.07.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
175/143/2007
z dnia 23.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
174/142/2007
z dnia 18.07.2007
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
173/141/2007
z dnia 16.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
172/140/2007
z dnia 16.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
171/139/2007
z dnia 13.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
170/138/2007
z dnia 13.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
169/137/2007
z dnia 11.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
168/136/2007
z dnia 11.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
167/135/2007
z dnia 10.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
166/134/2007
z dnia 10.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
165/133/2007
z dnia 6.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
164/132/2007
z dnia 6.07.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
163/131/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
162/130/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
161/129/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
160/128/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
159/127/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
158/126/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
157/125/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
156/124/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
155/123/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
154/122/2007
z dnia 29.06.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
153/121/2007
z dnia 26.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
152/120/2007
z dnia 25.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
151/119/2007
z dnia 21.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
150/118/2007
z dnia 19.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
149/117/2007
z dnia 19.06.2007
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
148/116/2007
z dnia 15.06.2007
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
147/115/2007
z dnia 15.06.2007
w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkoli nr 5 i nr 7 w Mikołowie
146/114/2007
z dnia 15.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
145/113/2007
z dnia 11.06.2007
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 14 000 € przez miasto Mikołów"
144/112/2007
z dnia 6.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
143/111/2007
z dnia 6.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
142/110/2007
z dnia 6.06.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
141/109/2007
z dnia 4.06.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
140/108/2007
z dnia 4.06.2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
139/107/2007
z dnia 4.06.2007
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
138/106/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
137/105/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
136/104/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
135/103/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
134/102/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
133/101/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
132/100/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
131/99/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
130/98/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
129/97/2007
z dnia 31.05.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
128/96/2007
z dnia 28.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
127/95/2007
z dnia 28.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
126/94/2007
z dnia 23.05.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
125/93/2007
z dnia 22.05.2007
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
124/92/2007
z dnia 22.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
123/91/2007
z dnia 22.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
122/90/2007
z dnia 18.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
121/89/2007
z dnia 16.05.2007
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Mikołowie
120/88/2007
z dnia 16.05.2007
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy Placu 750-lecia w Mikołowie
119/87/2007
z dnia 15.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
118/86/2007
z dnia 14.05.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod tereny usług sportu
117/85/2007
z dnia 14.05.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod tereny usług sportu
116/84/2007
z dnia 10.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
115/83/2007
z dnia 10.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
114/82/2007
z dnia 10.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
113/81/2007
z dnia 10.05.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
112/80/2007
z dnia 8.05.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Cichą
111/79/2007
z dnia 8.05.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętych pod ul. Cichą
110/78/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
109/77/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
108/76/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
107/75/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
106/74/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
105/73/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
104/72/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
103/71/2007
z dnia 27.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
102/70/2007
z dnia 26.04.2007
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie
101/69/2007
z dnia 26.04.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
100/68/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie ul. Podgórnej
99/67/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Kościuszki
98/66/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Plebiscytowej
97/65/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
96/64/2007
z dnia 24.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
95/63/2007
z dnia 20.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
94/62/2007
z dnia 20.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
93/61/2007
z dnia 20.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
92/60/2007
z dnia 19.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
91/59/2007
z dnia 19.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
90/58/2007
z dnia 12.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
89/57/2007
z dnia 12.04.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
88/56/2007
z dnia 11.04.2007
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 23/92/2004 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
87/55/2007
z dnia 30.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
86/54/2007
z dnia 30.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
85/53/2007
z dnia 30.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
84/52/2007
z dnia 30.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
83/51/2007
z dnia 30.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
82/50/2007
z dnia 30.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
81/49/2007
z dnia 28.03.2007
w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów na 2007 rok
80/48/2007
z dnia 26.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
79/47/2007
z dnia 23.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
78/46/2007
z dnia 23.03.2007
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
77/45/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi
76/44/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Świerkowej
75/43/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
74/42/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
73/41/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2006 rok
72/40/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
71/39/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
70/38/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
69/37/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
68/36/2007
z dnia 14.03.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
67/35/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
66/34/2007
z dnia 6.03.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Katowicką z ul. Plebiscytową
65/33/2007
z dnia 5.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
64/32/2007
z dnia 5.03.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
63/31/2007
z dnia 1.03.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Brzechwy
62/30/2007
z dnia 28.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
61/29/2007
z dnia 26.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
60/28/2007
z dnia 21.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
59/27/2007
z dnia 21.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
58/26/2007
z dnia 19.02.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
57/25/2007
z dnia 16.02.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej na poszerzenie ul. Zawiszy Czarnego
56/24/2007
z dnia 14.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
55/23/2007
z dnia 12.02.2007
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
54/22/2007
z dnia 12.02.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Plebiscytowej
53/21/2007
z dnia 12.02.2007
w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej najmu lokali użytkowych
52/20/2007
z dnia 12.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
51/19/2007
z dnia 6.02.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
50/18/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa
49/17/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
48/16/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
47/15/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
46/14/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
45/13/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod ul. Konstytucji 3 Maja
44/12/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę łączącą ul. Katowicką z ul. Plebiscytową
43/11/2007
z dnia 31.01.2007
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod drogę dojazdową od ul. Plebiscytowej
42/10/2007
z dnia 24.01.2007
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
41/9/2007
z dnia 24.01.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
40/8/2007
z dnia 22.01.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
39/7/2007
z dnia 15.01.2007
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa
38/6/2007
z dnia 15.01.2007
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
37/5/2007
z dnia 11.01.2007
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 r.
36/4/2007
z dnia 11.01.2007
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia i dzierżawy nieruchomości
35/3/2007
z dnia 10.01.2007
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok
34/2/2007
z dnia 10.01.2007
w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków GFOŚiGW dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów
33/1/2007
z dnia 10.01.2007
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dot. częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z modernizacją ogrzewania

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.19
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:48
Liczba odwiedzin strony: 4034 (ostatnie odwiedziny 2024.04.16 07:46:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów