Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 292/260/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 20.12.2007 w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 279/247/2007 z dnia 12.12.2007 r. i zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Uchylić w części zapis w punkcie 1 zarządzenia burmistrza miasta Mikołowa nr 279/247/2007 z dnia 12.12.2007 r. o treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 750 Administracja publiczna    
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
    1. Wydatki bieżące 10 000 10 000
    w tym zakupy inwestycyjne 10 000  

Wprowadzić nowy zapis w następującej treści:

      Zmniejszenia Zwiększenia
dział 750 Administracja publiczna    
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
    1. Wydatki majątkowe 10 000  
    2. Wydatki bieżące   10 000

§2

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 550 550
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 20 556 20 556
      w tym wynagrodzenia 20 000  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 1 997 1 997
      w tym wynagrodzenia 1 300  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 1 000 1 000
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące 1 860 1 860
      w tym wynagrodzenia i pochodne 1 860 1 860
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 3 000  
      w tym wynagrodzenia 3 000  
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące   3 000
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące   2 669
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   6 552
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące   6 120
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
      1. Wydatki bieżące 15 341  

§3

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 550  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   550
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   600
  § 4260 Zakup energii   19 800
  § 4270 Zakup usług remontowych   156
  § 4300 Zakup usług pozostałych 100  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  336  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 120  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   598
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   29
  § 4270 Zakup usług remontowych   600
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 250  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   770
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  43  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służy cywilnej
  400  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4270 Zakup usług remontowych   1 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 000  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 860
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 1 860  
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000  
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
  § 4430 Różne opłaty i składki   3 000
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4260 Zakup energii   2 669
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 552
  § 4260 Zakup energii   3 000
  rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 820
  § 4300 Zakup usług pozostałych   200
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   3 100
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 341  

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.20
Data udostępnienia: 2008.02.22 23:24:47
Liczba odwiedzin strony: 471 (ostatnie odwiedziny 2021.10.22 08:37:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów