Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 208/176/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 17.09.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 53 473 zł.
  dział 851 Ochrona zdrowia 56

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom.

  dział 852 Pomoc społeczna 53 417

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 53 473 zł.
  dział 851 Ochrona zdrowia  56
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 56
      1. Wydatki bieżące 56
  dział 852 Pomoc społeczna  53 417
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 375
      1. Wydatki bieżące 24 375
      w tym wynagrodzenia 24 375
  rozdz. 85295 Pozostała działalność 29 042
      1. Wydatki bieżące 29 042

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 53 473 zł.
  dział 851 Ochrona zdrowia  56
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 56
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
  56
  dział 852 Pomoc społeczna  53 417
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 375
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  24 375
  rozdz. 85295 Pozostała działalność 29 042
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  29 042
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 53 473 zł.
  dział 851 Ochrona zdrowia  56
  rozdz. 85195 Pozostała działalność 56
  § 4300 Zakup usług pozostałych 56
  dział 852 Pomoc społeczna  53 417
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24 375
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 375
  rozdz. 85295 Pozostała działalność 29 042
  § 3110 Świadczenia społeczne 29 042

§3

Plan po zmianach - dochody 100 235 614,13 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 109 027 397,13 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.17
Data udostępnienia: 2007.10.09 21:51:22
Liczba odwiedzin strony: 554 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:21:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów