Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 150/118/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 19.06.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  1. Wydatki bieżące 36 897 36 897
  w tym wynagrodzenia 8 075  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  1. Wydatki bieżące 5 829 5 829
  w tym wynagrodzenia i pochodne 505 405
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  1. Wydatki bieżące 12 438 12 438
  w tym wynagrodzenia 3 000  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  1. Wydatki bieżące 8 585 8 585
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  1. Wydatki bieżące 1 000 1 000
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  1. Wydatki bieżące 44 692 44 692
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  1. Wydatki bieżące 4 372 4 372
  w tym wynagrodzenia   4 268
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  1. Wydatki bieżące   2 210
  w tym wynagrodzenia i pochodne   2 210
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
  dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
  młodzieży
     
  1. Wydatki bieżące 2 210  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   6 729
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 530  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 545  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20 965
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek   500
  § 4260 Zakup energii 17 450  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   500
  § 4300 Zakup usług pozostałych 8 640  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 017  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  935  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   763
  § 4430 Różne opłaty i składki 79  
  § 4480 Podatek od nieruchomości 1  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
    7 440
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   405
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 443  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 62  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 700
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek   2 394
  § 4260 Zakup energii 5 000  
  § 4270 Zakup usług remontowych 42  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   30
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 230  
  § 4430 Różne opłaty i składki 52  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
    300
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2 878  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 109
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 697  
  § 4260 Zakup energii   820
  § 4270 Zakup usług remontowych   6 100
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 60  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 704  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 682  
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej
    300
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
    280
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 410  
  § 4430 Różne opłaty i składki   584
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
    1 095
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  7  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   150
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 000
  § 4260 Zakup energii 1 100  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych  3 500  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 985  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   100
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
    985
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1 500
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 44 692  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
    44 692
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   104
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4 268
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
  socjalnych
  4 372  
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   80
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 863
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   267
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
  dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
  młodzieży
     
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2 210  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.06.19
Data udostępnienia: 2007.07.23 22:11:39
Liczba odwiedzin strony: 539 (ostatnie odwiedziny 2021.10.21 12:09:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów