Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 169/137/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 11.07.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Uchylić zarządzenie burmistrza miasta Mikołowa nr 162/130/2007 z dnia 29.06.2007 r. w całości.

§2

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
  dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
  • zmniejszenie:
   dział 600 Transport i łączność  
   rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe  
       1. Wydatki majątkowe  
       w tym dotacje 610 000
  • zwiększenie:
   dział 600 Transport i łączność  
   rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe  
       1. Wydatki majątkowe  
       w tym dotacje 610 000

§3

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
  • zmniejszenie:
   dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
   rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
   § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  22 000
  • zwiększenie:
   dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
   rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
   § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
   i opłatach lokalnych
    22 000
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
  • zmniejszenie:
   dział 600 Transport i łączność  
   rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe  
   § 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
   inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
   między jednostkami samorządu terytorialnego
   610 000
  • zwiększenie:
   dział 600 Transport i łączność  
   rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe  
   § 6300 Dotacja na pomoc finansową udzielana między jednostkami
   samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
   610 000

§4

Plan po zmianach - dochody 99 138 497,13 zł.

§5

Plan po zmianach - wydatki 107 930 280,13 zł.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.11
Data udostępnienia: 2007.08.02 23:42:26
Liczba odwiedzin strony: 507 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:19:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów