Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 46/14/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.01.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    
  1. Wydatki bieżące   60 000
  rozdz. 90002 Gospodarka odpadami    
  1. Wydatki bieżące   40 000
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
  1. Wydatki bieżące 100 000  
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia  
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  (Świetlica Środowiskowa)
     
  1. Wydatki bieżące 5 559 5 559
  w tym wynagrodzenia 5 559  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
  rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   60 000
  rozdz. 90002 Gospodarka odpadami    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   40 000
  rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 60 000  
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia  
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  (Świetlica Środowiskowa)
     
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 559  
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych
    3 000
  § 4270 Zakup usług remontowych   500
  § 4300 Zakup usług pozostałych   559
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   300
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1 200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.31
Data udostępnienia: 2007.02.18 18:54:20
Liczba odwiedzin strony: 494 (ostatnie odwiedziny 2021.10.16 09:42:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów