Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 181/149/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.07.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
  dział 801 Oświata i wychowanie
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
  • zmniejszenie:
   dział 750 Administracja publiczna  
   rozdz. 75095 Pozostała działalność 32 000
       1. Wydatki bieżące 32 000
  • zwiększenie:
   dział 750 Administracja publiczna  
   rozdz. 75095 Pozostała działalność 32 000
       1. Wydatki bieżące 32 000
       w tym wynagrodzenia 29 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
  • zmniejszenie:
   dział 801 Oświata i wychowanie  
   rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
   § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
   lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
   5 500
   rozdz. 80104 Przedszkola  
   § 0830 Wpływy z usług 13 956
   rozdz. 80110 Gimnazja  
   § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
   lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
   1 302
   rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  
   § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
   lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
   250
  • zwiększenie:
   dział 801 Oświata i wychowanie  
   rozdz. 80101 Szkoły podstawowe  
   § 0830 Wpływy z usług 5 500
   rozdz. 80104 Przedszkola  
   § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
   lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
   13 956
   rozdz. 80110 Gimnazja  
   § 0830 Wpływy z usług 1 302
   rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  
   § 0970 Wpływy z różnych dochodów 250
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
  • zmniejszenie:
   dział 750 Administracja publiczna  
   rozdz. 75095 Pozostała działalność  
   § 4300 Zakup usług pozostałych 32 000
  • zwiększenie:
   dział 750 Administracja publiczna  
   rozdz. 75095 Pozostała działalność  
   § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000
   § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000

§3

Uchylić w zarządzeniu burmistrza miasta nr 35/03/2007 z dnia 10.01.2007 r. w załączniku nr 2 w dziale 854 rozdz. 85401 podwójny zapis paragrafu "4010" i wprowadzić zapis paragrafu "4110". Nazewnictwo paragrafu i kwota pozostają bez zmiany.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.31
Data udostępnienia: 2007.09.10 22:23:53
Liczba odwiedzin strony: 560 (ostatnie odwiedziny 2021.10.21 21:28:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów