Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 241/209/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 30.10.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 30 000 30 000
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 3 015 3 015
      w tym wynagrodzenia i pochodne 2 699 333
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
      1. Wydatki bieżące 5 000  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące   5 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4260 Zakup energii 30 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   30 000
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 333  
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   333
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 2 073  
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 293  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   314
  § 4260 Zakup energii   2 366
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 250  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 40  
  § 4430 Różne opłaty i składki 26  
  § 4480 Podatek od nieruchomości   2
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
  5 000  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 865
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   135

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.30
Data udostępnienia: 2007.11.22 22:58:29
Liczba odwiedzin strony: 509 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:23:48)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów