Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 67/35/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 6.03.2007 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wykonać prawo pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 1654/85 o powierzchni 5 067 m2 z nieruchomości KW nr 40595 Sądu Rejonowego w Mikołowie, położonej przy ul. Działkowców obręb Mikołów, w odniesieniu do której sporządzona została w Kancelarii Notarialnej w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3 przed asesorem notarialnym mgr Dorotą Sułkowską, zastępcą notariusza Michała Wali warunkowa umowa sprzedaży z dnia 6.02 2007 r. Rep. A nr 364/2007 r.

§2

Należność w kwocie 154 543,50 zł brutto płatna z rozdz. 70005 § 6050.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.06
Data udostępnienia: 2007.03.29 21:12:57
Liczba odwiedzin strony: 581 (ostatnie odwiedziny 2021.10.09 14:28:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów