Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 222/190/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 28.09.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 100 741 zł.
  dział 801 Oświata i wychowanie 90 084

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 657

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

 • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 100 741 zł.
  dział 801 Oświata i wychowanie  90 084
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 90 084
      1. Wydatki bieżące 90 804
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  10 657
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 657
      1. Wydatki bieżące 10 657

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r. Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 100 741 zł.
  dział 801 Oświata i wychowanie  90 084
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 90 084
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  90 084
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  10 657
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 657
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
  10 657
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 100 741 zł.
  dział 801 Oświata i wychowanie  90 084
  rozdz. 80195 Pozostała działalność 90 084
  § 4300 Zakup usług pozostałych 90 084
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  10 657
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 657
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 657

§3

Plan po zmianach - dochody 100 356 918,13 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 109 148 701,13 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.28
Data udostępnienia: 2007.10.19 22:13:25
Liczba odwiedzin strony: 487 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:22:25)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów