Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 194/162/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 29.08.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 3 220 3 220
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 321 321
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
      1. Wydatki bieżące 18 000 18 000
      w tym wynagrodzenia i pochodne   18 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - dochody:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 995  
  § 0830 Wpływy z usług   5 995
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami - wydatki:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2 220  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
    2 220
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321  
  § 4270 Zakup usług remontowych   321
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 321  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15 000
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne   2 600
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   400

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.29
Data udostępnienia: 2007.10.01 22:07:46
Liczba odwiedzin strony: 558 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:20:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów