Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 91/59/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 19.04.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
  1. Wydatki bieżące 31 210 31 210
  w tym wynagrodzenia 5 511  
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    
  1. Wydatki bieżące 4 630 4 630
  w tym wynagrodzenia   4 630

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa    
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej    
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 511  
  § 4430 Różne opłaty i składki 25 699  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   2 714
  § 4480 Podatek od nieruchomości   1 500
  § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   18 996
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   8 000
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    
  rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami    
  § 4270 Zakup usług remontowych 4 630  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   4 630

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.19
Data udostępnienia: 2007.04.27 20:38:24
Liczba odwiedzin strony: 545 (ostatnie odwiedziny 2021.10.17 21:37:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów