Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 204/172/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 7.09.2007 w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/239/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów przyznawanych przez Radę Miejską Mikołowa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa, w składzie:

  • dr Ryszard Majchrzak,
  • mgr Anna Kubik,
  • mgr Eryk Muszer.

§2

Traci moc uchwała nr 438/111/01 Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 31 października 2001 roku w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia przyznawane przez Radę Miejską Mikołowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.07
Data udostępnienia: 2007.10.05 20:19:46
Liczba odwiedzin strony: 568 (ostatnie odwiedziny 2021.10.16 20:15:00)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów