Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 226/194/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 15.10.2007 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust. 5, 6 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalić zmianę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§2

Harmonogram dochodów i wydatków po zmianach na dzień 30.09.2007 stanowi integralną część niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 226/194/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (39 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 226/194/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.15
Data udostępnienia: 2007.11.06 22:49:56
Liczba odwiedzin strony: 524 (ostatnie odwiedziny 2021.10.06 19:22:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów