Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 184/152/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 6.08.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące   420 000
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   55 000
      2. Zakupy inwestycyjne   8 000
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące   290 000
      2. Zakupy inwestycyjne   10 000
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
      1. Wydatki bieżące   100 000
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące   30 000
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 713 000  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 200 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   110 000
  § 4260 Zakup energii   150 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   50 000
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   110 000
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   55 000
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   8 000
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   30 000
  § 4260 Zakup energii   170 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   30 000
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   60 000
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   10 000
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   100 000
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   30 000
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych 713 000  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4270 Zakup usług remontowych 200 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.06
Data udostępnienia: 2007.09.12 23:00:34
Liczba odwiedzin strony: 518 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:19:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów