Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 188/156/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 16.08.2007 w sprawie umorzenia należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XLVI/692/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych miasta Mikołowa oraz jego jednostek organizacyjnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy postanowienia z dnia 31 maja 2007 r. sygn. akt XU65/02/6 o stwierdzeniu ukończenia postępowania upadłościowego Jerzego Awłasewicza, prowadzącego działalność pod firmą PPHU "Miradex" Prołil Stal w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Umorzyć należność w wysokości 2 312,98 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy Mikołów, będących w dniu powstania zaległości tj. 31 marca 2002 roku w użytkowaniu wieczystym Jadwigi i Jerzego Awłasewicz.

Uzasadnienie:

Na wniosek syndyka z dnia 12.04.2007 r., postanowieniem z dnia 31 maja 2007 r. sygn. akt XU/65/02/6 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Jerzego Awłasewicza, prowadzącego działalność pod firmą "Miradex" Profil Stal w Mikołowie. W wyniku całkowitej likwidacji majątku, wykonane zostały trzy plany podziału należności, przy czym zaspokojona została kategoria I, IIB, III i 12,29% kategorii VI. W związku z całkowitą likwidacją majątku upadłego i ukończeniem postępowania upadłościowego, postanowiono jak w sentencji.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.08.16
Data udostępnienia: 2007.09.12 23:01:15
Liczba odwiedzin strony: 781 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:20:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów