Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 34/2/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 10.01.2007 w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków GFOŚiGW dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać Zespół ds. opiniowania wniosków osób fizycznych ubiegających się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup domowych oczyszczalni ścieków ze środków GFOŚiGW dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w składzie:

  • Anna Chrzęstek - przewodnicząca zespołu,
  • Hanna Kadłubek - zastępca przewodniczącego zespołu,
  • Jan Kieres - członek zespołu,
  • Benedykt Walczak - członek zespołu,
  • Łukasz Osmalak - członek zespołu.

§2

Zespół działa w oparciu o uchwałę nr XX/279/2004 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 marca 2004 r. z późn. zm. w sprawie regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Mikołów.

§3

Zespół pracuje w godzinach pracy Urzędu Miejskiego bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.10
Data udostępnienia: 2007.02.10 23:07:12
Liczba odwiedzin strony: 739 (ostatnie odwiedziny 2021.10.26 19:20:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów