Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 37/5/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 11.01.2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołanie Komisji Konkursowej w składzie:

  • Grażyna Pstraś-Gryt,
  • Barbara Wilkoszyńska,
  • Piotr Stencel,
  • Danuta Jasińska-Gdaniec,
  • Michał Pienta,
  • Andrzej Muszyński,
  • Zofia Myszor.

§2

Zadaniem komisji będzie ocena ofert złożonych w wyniku ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 r.

§3

Komisja Konkursowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze przewodniczącego komisji

§4

Wszyscy członkowie Komisji Konkursowej bezpośrednio po zapoznaniu się z listą oferentów składają oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia, brak oświadczenia przesądza o wykluczeniu ze składu Komisji Konkursowej.

§5

Komisja Konkursowa obraduje w składzie minimum pięcioosobowym, decyzje podejmuje się w głosowaniu jawnym, w przypadku równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.

§6

Z obrad Komisji Konkursowej sporządza się protokół, który przedstawia się burmistrzowi do zatwierdzenia.

§7

Protokół prac Komisji Konkursowej jest jawny.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 37/5/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (22 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.11
Data udostępnienia: 2007.02.18 18:54:54
Liczba odwiedzin strony: 606 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:08:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów