Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 225/193/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 15.10.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP    
      1. Wydatki bieżące 620 620
      w tym wynagrodzenia i pochodne 465 500
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
      1. Wydatki bieżące 3 000 3 000
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 6 815 6 815
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące 15 025 15 025
      w tym wynagrodzenia i pochodne 1 900 8 465
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 28 640  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące   28 640

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP    
  § 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 408  
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy 57  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  20  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   20
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   100
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne    
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 600  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400  
  § 4420 Podróże służbowe zagraniczne   3 000
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 500  
  § 4270 Zakup usług remontowych   6 815
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
  § 4430 Różne opłaty i składki 115  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200  
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 270  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7 747
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   718
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 210
  § 4260 Zakup energii   550
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 95  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 800  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000  
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii komórkowej
  386  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  4 400  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 774  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 400  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   800
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 200  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 100  
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 940  
  § 4260 Zakup energii 7 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 000  
  § 4430 Różne opłaty i składki 2 400  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  500  
  § 4430 Różne opłaty i składki 800  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych   28 640

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.15
Data udostępnienia: 2007.11.06 22:49:31
Liczba odwiedzin strony: 483 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:22:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów