Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 234/202/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 30.10.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XV/193/2007 z dnia 23.10.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 11 250 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 11 250
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
11 250
§ 3110 Świadczenia społeczne 11 250

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 11 250 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia 11 250
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 250
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 350
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600
§ 4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 600
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy 100
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
3 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000
§ 4220 Zakup środków żywności 1 600

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.30
Data udostępnienia: 2007.11.22 22:58:13
Liczba odwiedzin strony: 495 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:23:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów