Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 116/84/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 10.05.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  1. Wydatki bieżące 420 000  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  1. Wydatki bieżące 55 000  
  2. Zakupy inwestycyjne 8 000  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  1. Wydatki bieżące 290 000  
  2. Zakupy inwestycyjne 10 000  
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  1. Wydatki bieżące 100 000  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  1. Wydatki bieżące 30 000  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  1. Wydatki bieżące   713 000
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  1. Wydatki bieżące   200 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000  
  § 4260 Zakup energii 150 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 50 000  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 000  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 000  
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000  
  § 4260 Zakup energii 170 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 30 000  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000  
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000  
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 100 000  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000  
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4270 Zakup usług remontowych   713 000
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4270 Zakup usług remontowych   200 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.05.10
Data udostępnienia: 2007.05.23 19:21:56
Liczba odwiedzin strony: 580 (ostatnie odwiedziny 2021.10.10 20:45:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów