Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 79/47/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 23.03.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia 978 978
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  1. Wydatki bieżące 978 978
  dział 852 Pomoc społeczna 18 789 18 789
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)    
  1. Wydatki bieżące 139 139
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  1. Wydatki bieżące (zadania własne) 18 650 18 650
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 070 6 070
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
  1. Wydatki bieżące 6 070 6 070
  w tym wynagrodzenia i pochodne 0 5 700

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 851 Ochrona zdrowia 978 978
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 978  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   978
  dział 852 Pomoc społeczna 18 789 18 789
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)    
  § 4370 Opłaty z tyt. zakupu świadczeń telekom. 139  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   139
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 18 650 18 650
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 341  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   822
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   519
  § 4370 Opłaty z tyt. świadczeń telekom. 17 309  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   750
  § 4300 Zakup usług pozostałych   11 341
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 218
  § 4700 Szkolenia pracowników   4 000
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 070 6 070
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
  § 4220 Zakup środków żywności 6 070  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 700
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   370

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.23
Data udostępnienia: 2007.04.07 22:55:28
Liczba odwiedzin strony: 548 (ostatnie odwiedziny 2021.10.06 08:28:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów