Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 242/210/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 30.10.2007 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 23/92/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 2610.1982 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. nr 70, poz. 473 z 2007 r. z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kom. mgr Dawida Kaszuba, naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.10.30
Data udostępnienia: 2007.11.22 22:57:56
Liczba odwiedzin strony: 501 (ostatnie odwiedziny 2021.10.08 20:57:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów