Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 126/94/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 23.05.2007 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 6.05.2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 122 poz. 1020 z późn. zm.) oraz §2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze - naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem oraz kierownika Referatu Dodatków Mieszkaniowych, w składzie:

 1. Marek Balcer - burmistrz Mikołowa,
 2. Adam Putkowski - zastępca burmistrza Mikołowa,
 3. Adam Zawiszowski - zastępca burmistrza Mikołowa,
 4. Barbara Gajda - skarbnik Miasta,
 5. Celina Kubiak - kierownik Biura Spraw Osobowych.

§2

Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze - podinspektora w Referacie Inwestycji oraz trzech podinspektorów w Zespole ds. Rozwoju Miasta, w składzie:

 1. Adam Putkowski - zastępca burmistrza Mikołowa,
 2. Jerzy Karwot - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 3. Danuta Staniszewska - kierownik Referatu Utrzymania Infrastruktury,
 4. Alina Mzyk - kierownik Zespołu ds. Rozwoju Miasta,
 5. Jerzy Adamik - kierownik Referatu Inwestycji,
 6. Celina Kubiak - kierownik Biura Spraw Osobowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.05.23
Data udostępnienia: 2007.07.03 23:12:16
Liczba odwiedzin strony: 621 (ostatnie odwiedziny 2021.10.19 10:00:23)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów