Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 136/104/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.05.2007 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr IX/117/2007 z dnia 29.05.2007 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok:

§1

Dokonać przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych.

 • zmniejszenie:
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 150 000
  rozdz. 90095 Pozostała działalność 2 150 000
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 150 000
 • zwiększenie:
  dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000
  rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 000
  § 6010 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
  państwowych i innych instytucji finansowych
  250 000
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 900 000
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe 1 900 000
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 900 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.05.31
Data udostępnienia: 2007.07.10 23:43:50
Liczba odwiedzin strony: 537 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:16:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów