Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 39/7/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 15.01.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 3 202 264 zł.
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 202 264

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej gminy.

 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 202 264 zł.
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 202 264
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe 3 202 264
      1. Wydatki majątkowe 3 202 264

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 3 202 264 zł.
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 202 264
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe 3 202 264
  § 6333 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
  3 202 264
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 202 264 zł.
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 3 202 264
  rozdz. 92601 Obiekty sportowe 3 202 264
  § 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 202 264

§3

Plan po zmianach - dochody 94 996 993 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 92 567 699 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.15
Data udostępnienia: 2007.02.18 18:53:48
Liczba odwiedzin strony: 568 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:08:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów