Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 56/24/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 14.02.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 173 ust. 5, art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 4 000 zł.
  dział 758 Różne rozliczenia 4 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 000
      1. Rezerwy 4 000
 • Zwiększyć wydatki o kwotę 4 000 zł.
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
  szkolnej, a także szkolenia młodzieży
  4 000
      1. Wydatki bieżące 4 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 • Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 4 000 zł.
  dział 758 Różne rozliczenia 4 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 000
  § 4810 Rezerwy 4 000
 • Zwiększyć wydatki o kwotę 4 000 zł.
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
  szkolnej, a także szkolenia młodzieży
  4 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.02.14
Data udostępnienia: 2007.02.25 01:32:15
Liczba odwiedzin strony: 528 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:10:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów