Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 206/174/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 13.09.2007 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr VII/97/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie nabycia na własność gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zmienić zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 121/89/07 z dnia 16 maja 2007 roku w części dot. ceny nieruchomości i nadać mu brzmienie:

"Nabyć na własność gminy Mikołów nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr. działek: 2255/31, 2256/31 i 2257/31 o łącznej powierzchni 550 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr 40173 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Mikołowie - za cenę 210 000,00 zł.".

§2

Pozostałe punkty zarządzenia pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.13
Data udostępnienia: 2007.10.05 20:19:36
Liczba odwiedzin strony: 621 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:21:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów