Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 82/50/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 30.03.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 11 618 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 11 618

  Źródło powstania dochodów - dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy rodzinie górnika zmarłego w wyniku katastrofy w KWK "Halemba" w Rudzie Śląskiej (miasto Ruda Śląska).

 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 11 618 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 11 618
  rozdz. 85295 Pozostała działalność 11 618
      1. Wydatki bieżące 11 618

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.

 • Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 11 618 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 11 618
  rozdz. 85295 Pozostała działalność 11 618
  § 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
  własnych zadań bieżących
  11 618
 • Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 11 618 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 11 618
  rozdz. 85295 Pozostała działalność 11 618
  § 3110 Świadczenia społeczne 11 618

§3

Plan po zmianach - dochody 95 564 851 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 101 239 634 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.30
Data udostępnienia: 2007.04.27 20:38:19
Liczba odwiedzin strony: 541 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:11:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów