Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 102/70/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 26.04.2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), art. 9a ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732 z późn. zm.) na wniosek kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 114/268/2005 z dnia 29 lipca 2005 r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 102/70/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (172 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.26
Data udostępnienia: 2007.05.16 22:01:52
Liczba odwiedzin strony: 502 (ostatnie odwiedziny 2021.10.09 11:09:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów