Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 279/247/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 10 000 10 000
      w tym zakupy inwestycyjne 10 000  
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 1 600 1 600
      w tym wynagrodzenia   1 600
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
      1. Wydatki bieżące 1 161 1 161
      w tym wynagrodzenia i pochodne 200 200
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)    
      1. Wydatki bieżące 200 200
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 850 850

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000
  rozdz. 75095 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 1 600  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   1 600
  dział 851 Ochrona zdrowia    
  rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi    
  § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 961  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   200
  § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych
    961
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   200
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 50  
  § 4430 Różne opłaty i składki 800  
  § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   850

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.12
Data udostępnienia: 2008.02.18 23:07:42
Liczba odwiedzin strony: 538 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:26:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów