Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 180/148/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 31.07.2007 w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. nr 196 poz. 1631 ze zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne", jak w załączniku nr 1 oraz o klauzuli "zastrzeżone", jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta Mikołowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 180/148/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (24 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 180/148/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (21 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.31
Data udostępnienia: 2007.09.10 22:24:08
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2021.10.06 17:57:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów