Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 168/136/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 11.07.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 173 ust. 5, art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 12 500 zł.
  dział 758 Różne rozliczenia 12 500
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12 500
      1. Rezerwy 12 500
 • Zwiększyć wydatki o kwotę 12 500 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 12 500
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 500
      1. Wydatki bieżące 12 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 • Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 12 500 zł.
  dział 758 Różne rozliczenia 12 500
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 12 500
  § 4810 Rezerwy 12 500
 • Zwiększyć wydatki o kwotę 12 500 zł.
  dział 750 Administracja publiczna 12 500
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 500
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.07.11
Data udostępnienia: 2007.08.02 23:42:30
Liczba odwiedzin strony: 593 (ostatnie odwiedziny 2022.09.03 10:37:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów