Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 65/33/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 5.03.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna  
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  1. Wydatki bieżące
  sołectwo Mokre 5 800
  sołectwo Śmiłowice 3 800
  sołectwo Bujaków 2 700
  sołectwo Paniowy 3 700
  sołectwo Borowa Wieś 9 700
  dzielnica Kamionka 5 900
  31 600 31 600

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna  
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 800  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Mokre)   5 800
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 800  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Śmiłowice)   3 800
  § 4300 Zakup usług pozostałych 2 700  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Bujaków)   2 700
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 700  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 500
  § 4260 Zakup energii (sołectwo Paniowy)   200
  § 4300 Zakup usług pozostałych 9 700  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Borowa Wieś)   9 700
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 900  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (dzielnica Kamionka)   5 900

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.03.05
Data udostępnienia: 2007.03.29 21:13:04
Liczba odwiedzin strony: 563 (ostatnie odwiedziny 2021.10.18 04:49:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów