Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 253/221/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 26.11.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 36 176  
      w tym wynagrodzenia 36 176  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   93 677
      w tym wynagrodzenia i pochodne   79 906
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 49 491  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 6 841  
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      1. Wydatki bieżące   24 520
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
      1. Wydatki bieżące 25 000  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 7 530  
      w tym wynagrodzenia i pochodne 3 930  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
      1. Wydatki bieżące   37 765
      w tym wynagrodzenia i pochodne   37 765
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży    
      1. Wydatki bieżące 37 765  
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 47 234 47 234
      w tym wynagrodzenia i pochodne 11 624  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące 3 385 3 385
      w tym wynagrodzenia i pochodne 3 018  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 6 412 6 412
      w tym wynagrodzenia 300  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 47 429 47 429
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      1. Wydatki bieżące 2 988 2 988
      w tym wynagrodzenia i pochodne 2 988  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
      1. Wydatki bieżące 168 168
      w tym wynagrodzenia   168

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 176  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   68 287
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   10 207
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   1 412
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 817
  § 4260 Zakup energii   9 954
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 464  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 225  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 152  
  § 4260 Zakup energii 42 650  
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   24 520
  rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
  25 000  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 540  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 110  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 530  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 600  
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   28 747
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7 901
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   1 117
  rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 685  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 239  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 34 996  
 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 400  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 324  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 711  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 589  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   22 776
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 590  
  § 4260 Zakup energii 4 300  
  § 4270 Zakup usług remontowych   23 782
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 403  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 15 300  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 252  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  1 510  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 1 183  
  § 4430 Różne opłaty i składki 1 977  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
  1 323  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 372  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   676
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   85
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 018  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300
  § 4260 Zakup energii   3 000
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 30  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 13  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 224  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
  korpusu służby cywilnej
  100  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 690  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 308
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1 064
  § 4270 Zakup usług remontowych   3 831
  § 4280 Zakup usług remontowych 150  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 3 468  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   50
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  819  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   159
  § 4430 Różne opłaty i składki 100  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 358  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 527  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   40 429
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   7 000
  § 4260 Zakup energii 37 724  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 970  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 4 500  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 459  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
  telefonii stacjonarnej
  400  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 800  
  § 4430 Różne opłaty i składki 325  
  § 4480 Podatek od nieruchomości 101  
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150  
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 041  
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 147  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800  
  § 4300 Zakup usług pozostałych   2 988
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza    
  rozdz. 85401 Świetlice szkolne    
  § 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 168  
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   168

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.11.26
Data udostępnienia: 2007.12.27 22:56:48
Liczba odwiedzin strony: 517 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:24:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów