Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 205/173/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 12.09.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące
  (sołectwo Borowa Wieś - 594 zł
  sołectwo Śmiłowice - 859 zł
  sołectwo Bujaków - 384 zł)
  1 837 1 837
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące 12 900 12 900
      w tym wynagrodzenia 12 900  
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
      1. Wydatki bieżące 195 195
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
      1. Wydatki bieżące 60 000 60 000
      w tym wynagrodzenia i pochodne   40 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo    
  rozdz. 01095 Pozostała działalność    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 594  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  (sołectwo Borowa Wieś - 594 zł)
    594
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 859  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  (sołectwo Śmiłowice - 859 zł)
    859
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 384  
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  (sołectwo Bujaków - 384 zł)
    384
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 900  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12 900
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa    
  rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 195  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   195
  dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    
  rozdz. 85395 Pozostała działalność (Ośrodek Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą)    
  § 4220 Zakup środków żywności 60 000  
  § 4010 Wynagrodzenia bezosobowe   30 000
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5 000
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   1 000
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   4 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.12
Data udostępnienia: 2007.10.05 20:19:21
Liczba odwiedzin strony: 471 (ostatnie odwiedziny 2021.10.11 19:58:28)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów