Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 101/69/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 26.04.2007 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 6.05.2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 122 poz. 1020 z późn. zm.) oraz §2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - audytora, w składzie:

 1. Marek Balcer - burmistrz Mikołowa,
 2. Barbara Gajda - skarbnik miasta,
 3. Danuta Jasińska-Gdaniec - kierownik Referatu Księgowości Budżetowej,
 4. Celina Kubiak - kierownik Biura Spraw Osobowych.

§2

Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownika Kontroli Wewnętrznej, w składzie:

 1. Marek Balcer - burmistrz Mikołowa,
 2. Barbara Gajda - skarbnik miasta,
 3. Adam Małysz - sekretarz miasta Mikołowa,
 4. Celina Kubiak - kierownik Biura Spraw Osobowych.

§3

Powołuję Komisję Rekrutacyjną dla dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszego referenta w Referacie Podatków Lokalnych, w składzie:

 1. Barbara Gajda - skarbnik miasta,
 2. Danuta Jasińska-Gdaniec - kierownik Referatu Księgowości Budżetowej,
 3. Jolanta Polke - kierownik Referatu Podatków Lokalnych,
 4. Celina Kubiak - kierownik Biura Spraw Osobowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.04.26
Data udostępnienia: 2007.05.16 22:01:42
Liczba odwiedzin strony: 585 (ostatnie odwiedziny 2021.10.17 15:15:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów