Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenia burmistrza z 2004 roku

Zarządzenia burmistrza z 2005 roku

Zarządzenia burmistrza z 2006 roku

Zarządzenia burmistrza z 2007 roku

Zarządzenia burmistrza z 2008 roku

Zarządzenia burmistrza z 2010 roku

Zarządzenia burmistrza z 2011 roku

 

Zarządzenie Przedmiot
1031/381/2009
z dnia 31.12.2009
w sprawie stawki czynszu dzierżawnego
1030/380/2009
z dnia 31.12.2009
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia
1029/379/2009
z dnia 31.12.2009
w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok
1027/377/2009
z dnia 30.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1026/376/2009
z dnia 30.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1025/375/2009
z dnia 29.12.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
1024/374/2009
z dnia 28.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1023/373/2009
z dnia 28.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1022/372/2009
z dnia 28.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1021/371/2009
z dnia 24.12.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1020/370/2009
z dnia 23.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1019/369/2009
z dnia 23.12.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1018/368/2009
z dnia 22.12.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1017/367/2009
z dnia 22.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1016/366/2009
z dnia 21.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1015/365/2009
z dnia 18.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1014/364/2009
z dnia 18.12.2009
w sprawie zmiany treści zapisu w zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 987/337/09 z dnia 3.12.2009
1013/363/2009
z dnia 17.12.2009
w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa
1012/362/2009
z dnia 17.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1011/361/2009
z dnia 17.12.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1010/360/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1009/359/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1008/358/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1007/357/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1006/356/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1005/355/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1004/354/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1003/353/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1002/352/2009
z dnia 16.12.2009
w sprawie stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
1001/351/2009
z dnia 15.12.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
1000/350/2009
z dnia 11.12.2009
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
999/349/2009
z dnia 10.12.2009
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
998/348/2009
z dnia 10.12.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
997/347/2009
z dnia 9.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
996/346/2009
z dnia 8.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
995/345/2009
z dnia 8.12.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod planowaną drogę łączącą ul. Przyjaciół z ul. Południową
994/344/2009
z dnia 8.12.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod tereny usług sportu
993/343/2009
z dnia 7.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
992/342/2009
z dnia 7.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
991/341/2009
z dnia 7.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
990/340/2009
z dnia 7.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
989/339/2009
z dnia 3.12.2009
w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej
988/338/2009
z dnia 3.12.2009
w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
987/337/2009
z dnia 3.12.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
986/336/2009
z dnia 3.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
985/335/2009
z dnia 3.12.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
984/334/2009
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmiany numeru zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 981/331/09 z dnia 30.11.2009 roku
983/333/2009
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
982/332/2009
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
981a/331a/2009
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
981/331/2009
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
980/330/2009
z dnia 30.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
979/329/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
978/328/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
977/327/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
976/326/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
975/325/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
974/324/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
973/323/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
972/322/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
971/321/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
970/320/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
969/319/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
968/318/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
967/317/2009
z dnia 25.11.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
966/316/2009
z dnia 23.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
965/315/2009
z dnia 23.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
964/314/2009
z dnia 23.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
963/313/2009
z dnia 20.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
962/312/2009
z dnia 18.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
961/311/2009
z dnia 18.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
960/310/2009
z dnia 18.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
959/309/2009
z dnia 18.11.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie ul. Wrzosowej
958/308/2009
z dnia 18.11.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod projektowaną drogę łączącą ul. Gliwicką z ul. Malinową
957/307/2009
z dnia 18.11.2009
w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 805/255/09 z dnia 7 października 2009 roku
956/306/2009
z dnia 17.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
955/305/2009
z dnia 17.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
954/304/2009
z dnia 17.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
953/303/2009
z dnia 16.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
952/302/2009
z dnia 16.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
951/301/2009
z dnia 16.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
950/300/2009
z dnia 16.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
949/299/2009
z dnia 13.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
948/298/2009
z dnia 13.11.2009
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2010 rok
947/297/2009
z dnia 12.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
946/296/09
z dnia 12.11.2009
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych dla Urzędu Miasta Mikołów - wpis anulowano
945/295/2009
z dnia 9.11.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
944/294/2009
z dnia 9.11.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
943/293/2009
z dnia 9.11.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
942/292/2009
z dnia 9.11.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
941/291/2009
z dnia 5.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
940/290/2009
z dnia 5.11.2009
w sprawie inwentaryzacji rocznej
939/289/2009
z dnia 5.11.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych
938/288/2009
z dnia 4.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
937/287/2009
z dnia 3.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
936/286/2009
z dnia 2.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
935/285/2009
z dnia 2.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
934/284/2009
z dnia 2.11.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
933/283/2009
z dnia 30.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
932/282/2009
z dnia 30.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
931/281/2009
z dnia 30.10.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej na poszerzenie ul. Południowej
930/280/2009
z dnia 29.10.2009
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe w 2010 roku
929/279/2009
z dnia 29.10.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
928/278/2009
z dnia 28.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
927/277/2009
z dnia 28.10.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
926/276/2009
z dnia 28.10.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
925/275/2009
z dnia 28.10.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
924/274/2009
z dnia 28.10.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
923/273/2009
z dnia 28.10.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
922/272/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
921/271/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w regulaminie dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta
920/270/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod przepompownię i ciąg pieszo-rowerowy
919/269/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Szarotek
918/268/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
917/267/2009
z dnia 27.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
916/266/2009
z dnia 26.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
915/265/2009
z dnia 22.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
914/264/2009
z dnia 21.10.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
913/263/2009
z dnia 20.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
912/262/2009
z dnia 19.10.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
911/261/2009
z dnia 19.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
910/260/2009
z dnia 19.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
909/259/2009
z dnia 15.10.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
908/258/2009
z dnia 15.10.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
907/257/2009
z dnia 9.10.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
906/256/2009
z dnia 7.10.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
905/255/2009
z dnia 7.10.2009
w sprawie sprzedaży gruntu
904/254/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie powołania dyrektora Instytutu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 8/5
903/253/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
902/252/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
901/251/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
900/250/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
899/249/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
898/248/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
897/247/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
896/246/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
895/245/2009
z dnia 30.09.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
894/244/2009
z dnia 29.09.2009
w sprawie zamiany nieruchomości
893/243/2009
z dnia 28.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
892/242/2009
z dnia 28.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
891/241/2009
z dnia 28.09.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
890/240/2009
z dnia 28.09.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
889/239/2009
z dnia 25.09.2009
w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 18.08.2009 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów
888/238/2009
z dnia 23.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
887/237/2009
z dnia 23.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
886/236/2009
z dnia 21.09.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
885/235/2009
z dnia 18.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
884/234/2009
z dnia 14.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
883/233/2009
z dnia 14.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
882/232/2009
z dnia 14.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
881/231/2009
z dnia 11.09.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
880/230/2009
z dnia 11.09.2009
w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury
879/229/2009
z dnia 11.09.2009
w sprawie ustanowienia procedur przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
878/228/2009
z dnia 11.09.2009
w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
877/227/2009
z dnia 11.09.2009
w sprawie prowadzenia działań w zakresie informacji i promocji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
876/226/2009
z dnia 10.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
875/225/2009
z dnia 4.09.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
874/224/2009
z dnia 4.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
873/223/2009
z dnia 3.09.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
872/222/2009
z dnia 2.09.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
871/221/2009
z dnia 31.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
870/220/2009
z dnia 31.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
869/219/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
868/218/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
867/217/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
866/216/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
865/215/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
864/214/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
863/213/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
862/212/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
861/211/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
860/210/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
859/209/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
858/208/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
857/207/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
856/206/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
855/205/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
854/204/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
853/203/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
852/202/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
851/201/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
850/200/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
849/199/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
848/198/2009
z dnia 28.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
847/197/2009
z dnia 27.08.2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2009 rok
846/196/2009
z dnia 26.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
845/195/2009
z dnia 21.08.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
844/194/2009
z dnia 19.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
843/193/2009
z dnia 18.08.2009
w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów
842/192/2009
z dnia 18.08.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
841/191/2009
z dnia 18.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
840/190/2009
z dnia 17.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
839/189/2009
z dnia 17.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
838/188/2009
z dnia 11.08.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
837/187/2009
z dnia 11.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
836/186/2009
z dnia 6.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
835/185/2009
z dnia 6.08.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
834/184/2009
z dnia 31.07.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
833/183/2009
z dnia 31.07.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
832/182/2009
z dnia 30.07.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
831/181/2009
z dnia 30.07.2009
w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów
830/180/2009
z dnia 30.07.2009
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Urzędu Miasta Mikołów
829/179/2009
z dnia 28.07.2009
w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzonego zarządzeniem burmistrza Mikołowa nr 777/127/09 z dnia 12 czerwca 2009 r.
828/178/2009
z dnia 24.07.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
827/177/2009
z dnia 24.07.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
826/176/2009
z dnia 24.07.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
825/175/2009
z dnia 23.07.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
824/174/2009
z dnia 16.07.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
823/173/2009
z dnia 15.07.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
822/172/2009
z dnia 13.07.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
821/171/2009
z dnia 9.07.2009
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za przypadające w soboty święta
820/170/2009
z dnia 8.07.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
819/169/2009
z dnia 3.07.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
818/168/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich"
817/167/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
816/166/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
815/165/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
814/164/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
813/163/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
812/162/2009
z dnia 29.06.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
811/161/2009
z dnia 26.06.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
810/160/2009
z dnia 26.06.2009
w sprawie powołania dyrektora Instytutu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 8/5
809/159/2009
z dnia 26.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
808/158/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
807/157/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
806/156/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
805/155/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
804/154/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
803/153/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
802/152/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
801/151/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
800/150/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
799/149/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
798/148/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
797/147/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
796/146/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
795/145/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
794/144/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
793/143/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
792/142/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
791/141/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
790/140/2009
z dnia 24.06.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
789/139/2009
z dnia 18.06.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Rolniczej
788/138/2009
z dnia 18.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
787/137/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
786/136/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie zamiany nieruchomości
785/135/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
784/134/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
783/133/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6
782/132/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
781/131/2009
z dnia 17.06.2009
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów
780/130/2009
z dnia 15.06.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
779/129/2009
z dnia 15.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
778/128/2009
z dnia 12.06.2009
w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz na stanowiskach kierowniczych w gminnych jednostkach organizacyjnych
777/127/2009
z dnia 12.06.2009
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa
776/126/2009
z dnia 12.06.2009
w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę"
775/125/2009
z dnia 10.06.2009
w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu
774/124/2009
z dnia 10.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
773/123/2009
z dnia 8.06.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
772/122/2009
z dnia 4.06.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
771/121/2009
z dnia 4.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
770/120/2009
z dnia 4.06.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
769/119/2009
z dnia 1.06.2009
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych
768/118/2009
z dnia 26.05.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
767/117/2009
z dnia 25.05.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
766/116/2009
z dnia 25.05.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
765/115/2009
z dnia 22.05.2009
w sprawie powołania komitetu organizacyjnego odpowiedzialnego za przebieg XV edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin"
764/114/2009
z dnia 20.05.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
763/113/2009
z dnia 18.05.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
762/112/2009
z dnia 14.05.2009
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
762a/112a/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
761/111/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
760/110/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
759/109/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
758/108/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
757/107/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
756/106/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
755/105/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
754/104/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
753/103/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
752/102/2009
z dnia 13.05.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
751/101/2009
z dnia 8.05.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
750/100/2009
z dnia 8.05.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości
749/99/2009
z dnia 8.05.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
748/98/2009
z dnia 7.05.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokalu użytkowego na terenie miasta Mikołów
747/97/2009
z dnia 6.05.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
746/96/2009
z dnia 6.05.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
745/95/2009
z dnia 4.05.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Poziomkowej
744/94/2009
z dnia 30.04.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Bluszcza w Mikołowie
743a/93a/2009
z dnia 28.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
743/93/2009
z dnia 28.04.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
742/92/2009
z dnia 24.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
741/91/2009
z dnia 23.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
740/90/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
739/89/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
738/88/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
737/87/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
736/86/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
735/85/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
734/84/2009
z dnia 22.04.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
733/83/2009
z dnia 20.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
732/82/2009
z dnia 17.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
731/81/2009
z dnia 17.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
730/80/2009
z dnia 15.04.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
729/79/2009
z dnia 14.04.2009
w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów, na 2009 rok
728/78/2009
z dnia 14.04.2009
w sprawie rozbudowy rzeczowego wykazu akt
727/77/2009
z dnia 14.04.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Poziomkowej
726/76/2009
z dnia 9.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
725/75/2009
z dnia 9.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
724/74/2009
z dnia 7.04.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
723/73/2009
z dnia 31.03.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
722/72/2009
z dnia 30.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
721/71/2009
z dnia 30.03.2009
w sprawie dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa
720/70/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy
719/69/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości
718/68/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika przy ul. Plebiscytowej
717/67/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
716/66/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
715/65/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
714/64/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
713/63/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
712/62/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
711/61/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
710/60/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
709/59/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
708/58/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
707/57/2009
z dnia 26.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
706/56/2009
z dnia 25.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
705/55/2009
z dnia 18.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
704/54/2009
z dnia 18.03.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
703/53/2009
z dnia 17.03.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
702/52/2009
z dnia 13.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
701/51/2009
z dnia 12.03.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
700/50/2009
z dnia 12.03.2009
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2008 rok
699/49/2009
z dnia 11.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
698/48/2009
z dnia 9.03.2009
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
697/47/2009
z dnia 9.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
696/46/2009
z dnia 9.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
695/45/2009
z dnia 3.03.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
694/44/2009
z dnia 27.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
693/43/2009
z dnia 27.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
692/42/2009
z dnia 26.02.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
691/41/2009
z dnia 26.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
690/40/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
689/39/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
688/38/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
687/37/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
686/36/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
685/35/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
684/34/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
683/33/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
682/32/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
681/31/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
680/30/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
679/29/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
678/28/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
677/27/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
676/26/2009
z dnia 25.02.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
675/25/2009
z dnia 23.02.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
674/24/2009
z dnia 23.02.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
673/23/2009
z dnia 18.02.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
672/22/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
671/21/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
670/20/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
669/19/2009
z dnia 16.02.2009
w sprawie terminu zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
668/18/2009
z dnia 6.02.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Narcyzów
667/17/2009
z dnia 6.02.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Zieloną
666/16/2009
z dnia 6.02.2009
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
665/15/2009
z dnia 3.02.2009
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Mikołów"
664/14/2009
z dnia 3.02.2009
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów
663/13/2009
z dnia 2.02.2009
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem dokonania naboru na wolne stanowiska urzędnicze
662/12/2009
z dnia 23.01.2009
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania premii kierownikowi Żłobka Miejskiego w Mikołowie
661/11/2009
z dnia 23.01.2009
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
660/10/2009
z dnia 23.01.2009
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
659/9/2009
z dnia 21.01.2009
w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok
658/8/2009
z dnia 20.01.2009
w sprawie uchylenia zapisu w zarządzeniu burmistrza miasta Mikołowa nr 652/2/09 z dnia 6.01.2009 roku
657/7/2009
z dnia 16.01.2009
w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych gminy Mikołów przez organizacje pozarządowe w 2009 roku
656/6/2009
z dnia 15.01.2009
w sprawie ustalenia stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Mikołów
655/5/2009
z dnia 14.01.2009
w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
654/4/2009
z dnia 8.01.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zajętej pod ul. Ziołową
653/3/2009
z dnia 8.01.2009
w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonej pod drogę dojazdową od ul. Wieczorka
652/2/2009
z dnia 6.01.2009
w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok
651/1/2009
z dnia 6.01.2009
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2011.01.19
Data udostępnienia: 2011.01.19 21:52:48
Liczba odwiedzin strony: 5654 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 17:21:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów