Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 905/255/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 7.10.2009 w sprawie sprzedaży gruntu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Mikołowie, ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Sprzedać Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie nieruchomość położoną przy ul. Bluszcza, obręb Mikołów, zapisaną w jednostce rejestrowej G.634 jako użytek "B", składającą się z działek nr 2283/31 oraz nr 2284/31 o powierzchni 0,2998 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW 47382 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność gminy Mikołów.

§2

Działki stanowią część nieruchomości, której zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 4 września 2009 r. przez prezes Zarządu Dyrektor Spółdzielni mgr inż. Wiesławę Krause oraz z-c prezesa Zarządu Barbarę Kowalską, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem, przed tym dniem wybudowała ze środków własnych, na podstawie pozwolenia na budowę trzy budynki mieszkalne, położone przy ul. Bluszcza nr 24, nr 26 oraz nr 28 oraz przed dniem złożenia wniosku o uregulowanie stanu prawnego działek nie została wydana decyzja o rozbiórce tych budynków.

§3

Cena nieruchomości, po zastosowaniu 75% bonifikaty udzielonej przez Radę Miejską Mikołowa uchwałami nr XLVII/728/2006 z dnia 30.05.2006 r. oraz XXXVI/676/2009 z dnia 23.06.2009 r. wynosi 62 171,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co stanowi 13 677,62 zł.

§4

Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.07
Data udostępnienia: 2009.10.09 18:09:05
Liczba odwiedzin strony: 579 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 08:06:53)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów