Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 816/166/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 29.06.2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/274/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej o nazwie "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdza Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 816/166/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (134 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.29
Data udostępnienia: 2009.07.17 21:45:33
Liczba odwiedzin strony: 753 (ostatnie odwiedziny 2024.06.10 04:54:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów