Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 777/127/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 12.06.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Mikołowa

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Miasta Mikołowa stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin Pracy Urzędu Miasta Mikołowa wprowadzony zarządzeniem nr 57/126/2004 burmistrza Mikołowa z dnia 12 lipca 2004 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 197/351/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 10 listopada 2005 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Załącznik do zarządzenia nr 777/127/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (187 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.12
Data udostępnienia: 2009.06.29 23:07:00
Liczba odwiedzin strony: 615 (ostatnie odwiedziny 2023.09.25 22:41:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów