Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 984/334/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.11.2009 w sprawie zmiany numeru zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 981/331/09 z dnia 30.11.2009 roku

§1

Zmienić treść zarządzenia burmistrza Mikołowa

z:

"Zarządzenie nr 981/331/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.11.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      5 000 5 000
dział 758 Różne rozliczenia 5 000 5 000
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne 5 000  
    1.Wydatki bieżące 5 000  
    w tym rezerwy ogólne 5 000  
dział 750 Administracja publiczna   5 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność   5 000
    1.Wydatki bieżące   5 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne   5 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      5 000 5 000
dział 758 Różne rozliczenia 5 000 5 000
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne 5 000  
§ 4810 Rezerwy 5 000  
dział 750 Administracja publiczna   5 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność   5 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia."

na:

"Zarządzenie nr 984/334/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.11.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      5 000 5 000
dział 758 Różne rozliczenia 5 000  
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne 5 000  
    1.Wydatki bieżące 5 000  
    w tym rezerwy ogólne 5 000  
dział 750 Administracja publiczna   5 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność   5 000
    1.Wydatki bieżące   5 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne   5 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      5 000 5 000
dział 758 Różne rozliczenia 5 000 5 000
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne 5 000  
§ 4810 Rezerwy 5 000  
dział 750 Administracja publiczna   5 000
rozdz. 75095 Pozostała działalność   5 000
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.".

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.30
Data udostępnienia: 2009.12.30 07:23:26
Liczba odwiedzin strony: 487 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:03:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów