Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 704/54/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 18.03.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.
  dział 758 Różne rozliczenia 150 000
  rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowej 150 000
      1. Wydatki bieżące 150 000
      w tym rezerwy celowe 150 000
 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000
  rozdz. 01095 Pozostała działalność 16 000
      1. Wydatki bieżące 16 000
  dział 630 Turystyka 20 500
  rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 500
      1. Wydatki bieżące 20 500
  dział 750 Administracja publiczna 68 400
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 400
      1. Wydatki bieżące 68 400
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne 5 900
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 900
      1. Wydatki bieżące 5 900
  dział 801 Oświata i wychowanie 11 200
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 700
      1. Wydatki bieżące 1 700
  rozdz. 80104 Przedszkola 9 500
      1. Wydatki bieżące 9 500
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 500
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 15 500
      1. Wydatki bieżące 15 500
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 12 500
  rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 000
      1. Wydatki bieżące 2 000
  rozdz. 92695 Pozostała działalność 10 500
      1. Wydatki bieżące 10 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000
  rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 150 000
  § 4810 Rezerwy 150 000
 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 150 000 zł.
  dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 000
  rozdz. 01095 Pozostała działalność 16 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 6 000,00
  Rada Sołecka Bujaków - 3 000,00
  Rada Sołecka Mokre - 6 000,00
  15 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  Rada Sołecka Bujaków - 1 000,00
  1 000
  dział 630 Turystyka 20 500
  rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 500
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  Rada Sołecka Paniowy - 5 000,00
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 6 000,00
  Rada Sołecka Bujaków - 6 000,00
  Rada Sołecka Śmiłowice - 500,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 3 000,00
  20 500
  dział 750 Administracja publiczna 68 400
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 400
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Paniowy - 1 500,00
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 3 000,00
  Rada Sołecka Bujaków - 8 200,00
  Rada Sołecka Śmiłowice - 7 300,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 8 500,00
  Rada Sołecka Mokre - 18 800,00
  47 300
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  Rada Sołecka Paniowy - 6 000,00
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 700,00
  Rada Sołecka Bujaków - 1 240,00
  Rada Sołecka Śmiłowice - 1 500,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 6 155,00
  Rada Sołecka Mokre - 500,00
  16 095
  § 4350 Zakup usług do sieci internet
  Rada Dzielnicy Kamionka - 745,00
  745
  § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
  Rada Sołecka Paniowy - 500,00
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 500,00
  Rada Sołecka Śmiłowice - 500,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 500,00
  Rada Sołecka Mokre - 500,00
  2 500
  § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych
  Rada Sołecka Bujaków - 1 560,00
  1 560
  § 4430 Różne opłaty i składki
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 200,00
  200
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne 5 900
  rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 900
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Paniowy - 2 400,00
  Rada Sołecka Bujaków - 2 000,00
  Rada Sołecka Śmiłowice - 1 000,00
  Rada Sołecka Mokre - 500,00
  5 900
  dział 801 Oświata i wychowanie 11 200
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 700
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Bujaków - 1 700,00
  1 700
  rozdz. 80104 Przedszkola 9 500
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Paniowy - 1 000,00
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 7 000,00
  Rada Sołecka Bujaków - 1 500,00
  9 500
  dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 500
  rozdz. 92195 Pozostała działalność 15 500
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Paniowy - 2 000,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 1 500,00
  Rada Sołecka Mokre - 1 000,00
  4 500
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 4 000,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 7 000,00
  11 000
  dział 926 Kultura fizyczna i sport 12 500
  rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 000
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Paniowy - 2 000,00
  2 000
  rozdz. 92695 Pozostała działalność 10 500
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
  Rada Sołecka Borowa Wieś - 2 000,00
  Rada Sołecka Bujaków - 1 500,00
  Rada Sołecka Śmiłowice - 1 000,00
  Rada Dzielnicy Kamionka - 2 500,00
  Rada Sołecka Mokre - 500,00
  7 500
  § 4300 Zakup usług pozostałych
  Rada Dzielnicy Kamionka - 3 000,00
  3 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.03.18
Data udostępnienia: 2009.04.01 23:07:46
Liczba odwiedzin strony: 663 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:58:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów