Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 749/99/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 8.05.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      23 095 23 095
dział 801 Oświata i wychowanie 23 095 23 095
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 865 5 865
    1. Wydatki bieżące 5 865  
    2. Wydatki majątkowe   5 865
rozdz. 80104 Przedszkola 17 230 17 230
    1. Wydatki bieżące 17 230  
    2. Wydatki majątkowe   17 230

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      24 685 24 685
dział 801 Oświata i wychowanie 23 095 23 095
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 865 5 865
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 865  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   5 865
rozdz. 80104 Przedszkola 17 230 17 230
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 230  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   17 230
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 590 1 590
rozdz. 85305 Żłobki 1 590 1 590
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   1 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 500  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   90

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.08
Data udostępnienia: 2009.05.21 22:14:00
Liczba odwiedzin strony: 618 (ostatnie odwiedziny 2024.07.11 01:07:09)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów