Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 889/239/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 25.09.2009 w sprawie zmiany treści załącznika nr 3 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 18.08.2009 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów

Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Uchylam treść załącznika nr 3 do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 843/193/09 z dnia 18.08.2009 r.

§2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 843/193/09 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

  1. Zobowiązuję wszystkich naczelników / kierowników do niezwłocznego uaktualnienia zakresów czynności podległym pracownikom.
  2. Wprowadzam wzór zakresu czynności, stanowiący Wzór A (Format PDF PDF (74 KB)) do niniejszego zarządzenia.

§4

Wprowadzam w celu ujednolicenia zasad opisywania faktur ujednolicony wzór opisywania i zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych stanowiący Wzór B (Format PDF PDF (51 KB)) do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 889/239/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (51 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.25
Data udostępnienia: 2009.10.05 21:14:31
Liczba odwiedzin strony: 694 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 03:48:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów