Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 741/91/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 23.04.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      494 036 494 036
dział 801 Oświata i wychowanie 494 036 494 036
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 14 467 360 317
    1. Wydatki bieżące 14 467 360 317
    w tym wynagrodzenia i pochodne 161  
rozdz. 80104 Przedszkola 478 576 132 726
    1. Wydatki bieżące 478 576 132 726
    w tym wynagrodzenia i pochodne 110  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 993 993
    1. Wydatki bieżące 993 993
    w tym wynagrodzenia i pochodne 29  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      499 836 499 836
dział 801 Oświata i wychowanie 499 836 499 836
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 14 467 360 317
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   10 306
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 467  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12 000
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   331 850
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 000
§ 4580 Pozostałe odsetki   161
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 000
rozdz. 80104 Przedszkola 478 576 132 726
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 000  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   30 466
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 576  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   95 150
§ 4260 Zakup energii 5 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych 441 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   5 500
§ 4580 Pozostałe odsetki   110
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1 500
rozdz. 80110 Gimnazja 2 000 2 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 000
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 2 000 2 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 2 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 000
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 993 993
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   964
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 993  
§ 4580 Pozostałe odsetki   29
rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 800 1 800
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 800

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.23
Data udostępnienia: 2009.05.13 19:30:51
Liczba odwiedzin strony: 571 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:21:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów