Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1027/377/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      384 125 384 125
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 384 125 384 125
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 384 125 384 125
    1.Wydatki bieżące 384 125 384 125

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      384 125 384 125
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 384 125 384 125
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 384 125 384 125
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 174  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 311  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 147  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 277  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   10 288
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   906
§ 4260 Zakup energii 240 398  
§ 4270 Zakup usług remontowych 62 150  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   303
§ 4300 Zakup usług pozostałych   372 600
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   28
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 407  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 840  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3 578  
§ 4430 Różne opłaty i składki 2 049  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 085  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 912  
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 970  
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 623  
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 881  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 323  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.30
Data udostępnienia: 2010.01.14 20:58:34
Liczba odwiedzin strony: 608 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 10:20:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów