Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 880/230/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 11.09.2009 w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXVI/682/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zamiany nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie:

  • działki nr 2915/106 o powierzchni 0,0375 ha z KW 55950, stanowiącej własność gminy Mikołów, wartość nieruchomości wynosi 37 500,00 zł, do wartości dolicza się 22% podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8 250,00 zł,
  • działki nr 2908/107 o powierzchni 0,0500 ha z KW 49517, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym HYDROBUDOWY Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie, wartość nieruchomości wynosi 50 000,00 zł, do wartości dolicza się 22% podatek od towarów i usług VAT w wysokości 11 000,00 zł.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w punkcie 1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.11
Data udostępnienia: 2009.09.30 21:04:43
Liczba odwiedzin strony: 519 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 16:51:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów