Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1026/376/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      53 195 53 195
dział 926 Kultura fizyczna i sport 53 195 53 195
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 53 195 53 195
    1.Wydatki bieżące 53 195 53 195
    w tym wynagrodzenia i pochodne 48 125  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      56 453 56 453
dział 852 Pomoc społeczna 3 258 3 258
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 258 3 258
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 258
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 258  
dział 926 Kultura fizyczna i sport 53 195 53 195
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 53 195 53 195
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 238  
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 7 337  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 029  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 493  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 720  
§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 266  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   17 580
§ 4260 Zakup energii   7 202
§ 4270 Zakup usług remontowych   11 315
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 029  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   15 900
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 102  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 342  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   115
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 283  
§ 4430 Różne opłaty i składki 779  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   423
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 577  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   660

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.30
Data udostępnienia: 2010.01.14 20:58:34
Liczba odwiedzin strony: 529 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 09:59:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów