Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 781/131/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 17.06.2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 233 poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzić Regulamin wynagradzania dyrektorów/kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14. dni od doręczenia go dyrektorowi/kierownikowi jednostki organizacyjnej z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

§3

W stosunku do kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionego na podstawie mianowania do dnia 31 grudnia 2011 r. stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 442/142/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród i premii kierownikom/dyrektorom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów.

§4

Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w §3 traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 442/142/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród i premii kierownikom/dyrektorom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę.

Załącznik do zarządzenia nr 781/131/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (162 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.17
Data udostępnienia: 2009.06.29 23:07:00
Liczba odwiedzin strony: 739 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 08:10:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów